Chì

  • Lead Roll

    Cuộn chì

    Nó có khả năng chống ăn mòn mạnh, chống axit và kiềm, xây dựng môi trường chống axit, bảo vệ bức xạ y tế, bảo vệ bức xạ phòng X-quang, CT, chống trầm trọng, cách âm và nhiều khía cạnh khác, và nó là vật liệu bảo vệ bức xạ tương đối rẻ.Thi chung
  • Lead Plate

    Tấm chì

    Tấm chì cần dày từ 4 đến 5 mm để chống bức xạ.Thành phần chính của chì tấm là chì, tỷ lệ của nó nặng, mật độ cao